Κατηγορία: Ιστορία

Η Στάση του ΝίκαΗ Στάση του Νίκα


Η Στάση του Νίκα ήταν οργανωμένη απόπειρα ανατροπής του αυτοκράτορα Ιουστινιανού που έλαβε χώρα στην Κωνσταντινούπολη τον Ιανουάριο του 532 μ. Χ. Οι αρματοδρομίες από τα Ρωμαϊκά χρόνια ήταν ...